تاچ پد لپتاپت از کار افتاده؟

حل مشکل تاچ پد لپ تاپ